Záštitu nad konferencí převzali:

Konference má za cíl ukázat praktická řešení a opatření, která pomohou posílit vodohospodářskou soběstačnost bytových domů a která zároveň pomohou zmírnit ve městech vláhový deficit.  

Problémy s vodou se mohou objevit kdykoli a kdekoliv. Může lehce dojít ke znečištění vodních zdrojů, které se mohou v podstatě ze dne na den změnit na nepitné. Hrozbou mohou být např. havárie průmyslových závodů, havárie vodáren, kdy může dojít ke kontaminaci vody různými bakteriemi nebo i přírodními vlivy. Vodní zdroje mohou vlivem sucha také zcela vyschnout. Česká i Slovenská republika se potýká s dlouhodobým suchem, dlouhá období sucha a krátká období deště trápí nejen nás, ale i celou Evropu. Do budoucna je potřeba přemýšlet nad tím, jak se bránit suchu, jak lépe zadržovat a využívat srážkovou vodu a jak celkově lépe s vodou hospodařit, aby nám vodní zdroje zcela nezmizely.

Základní otázky konference:

 • Jak zlepšit vodohospodářskou situaci ve městech?

 • Jak zadržovat srážkovou vodu a bránit se suchu?

 • Jak efektivně hospodařit s vodou v bytových domech?

Komu je konference určena?

 • bytovým domům (SV, BD)
 • stavebním bytovým družstvům
 • správcům bytového fondu
 • městům a obcím
 • projektantům
 • široké veřejnosti

Co vás čeká?

 • 15 přednášek ve dvou dnech
 • ukázky praktických řešení – systémů zadržování srážkových vod, recyklace tzv. šedé vody, ostrovní systémy FVE, zelené střechy aj.
 • setkání s odborníky, možnost diskuse a konzultace
 • konferenční sborník a další vzdělávací materiály
 • společenský večer vč. slavnostního rautu a doprovodného programu

 

 

Místo konání:

Konference bude probíhat v kongresovém sálu Alfa & Beta,

v hotelu Holiday Inn Brno

Křížkovského 20

MHD zast.: Velodrom


 

Konferenční poplatky

Základní účastnický poplatek činí: 1500,- Kč vč. DPH

(pro slovenské účastníky 60 €)

Poplatek pro přidružené členy PND je: 750,- Kč vč.  DPH,

(pro slovenské přidružené členy 30€)

 

Poplatek zahrnuje:

 • účast na celé konferenci,
 • parkování v areálu hotelu Holiday Inn,
 • občerstvení po celou dobu konání konference:
  • 25.9.  drobné odpolední občerstvení,
  • 25.9.  slavnostní večerní raut,
  • 26.9.  oběd.
 • účast na večerním společenském programu 25.9.
 • konferenční sborník přednášek vč. dalších vzdělávacích materiálů.

Údaje pro provedení platby

Bankovní účet pro platbu: 257075796/0300

Variabilní symbol uveďte IČ subjektu, v případě absence bude každému účastníkovi přidělen VS po vyplnění registračního formuláře.

Ubytování

Konference bude probíhat ve dvou dnech, proto nabízíme účastníkům konference možnost ubytování v Hotelu Holiday Inn za zvýhodněné ceny oproti standardním cenám. Požadavek na zajištění ubytování je třeba uvést v registraci.

Jednolůžkový pokoj za 1250,- Kč

Dvoulůžkový pokoj za 1950,- Kč

Další možnosti ubytování

V širším okolí hotelu Holiday Inn je celá řada různých ubytovacích zařízení v různém cenovém rozpětí. Pro vyhledání ubytování doporučujeme některý z portálů s možností srovnání cen v okolí, např.:

Jak se přihlásit?

 

Program konference:

Aktuální program pro vás připravujeme a brzy jej zveřejníme.

Partneři konference

Konference může být realizována díky finanční podpoře našich partnerů.

Hlavní partneři:

Ostatní partneři:

Mediální partneři

 

Organizátoři konference:

Konferenci organizují dvě sesterské neziskové organizace, v České republice působící zapsaný spolek Pro náš dům a ve Slovenské republice působící sdružení Pre náš dom.

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102, Brno

www.pronasdum.cz | info@pronasdum.cz

Pre náš dom, o.z.

Medveďovej 19, Bratislava

www.prenasdom.sk | info@prenasdom.sk

Obě organizace dlouhodobě poskytují vzdělání v oblasti správy a chodu bytových domů. Společenstvím vlastníkům, bytovým družstvům, stavebním bytovým družstvům ale i správcovským organizacím či městům a obcím nabízejí celou řadu vzdělávacích seminářů a školení na různorodá témata (např. problematika revitalizace a rekonstrukce BD, praktická správa BD, legislativa v kontextu BD, financování a další mezioborová témata související s bytovou problematikou). Poskytuje také poradenství a komplexní informace prostřednictvím elektronických zpravodajů a informačních portálů.

Inovativní konference, která nabízí možnosti řešení vodohospodářské situace ve městech. ©Všechna práva vyhrazena. 2018