Záštitu nad konferencí převzali:

RNDr. Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy

Odbornou záštitu převzal:

Konference má za cíl ukázat technická řešení a opatření, která pomohou posílit vodohospodářskou soběstačnost bytových (i nebytových) domů a která zároveň pomohou zmírnit ve městech vláhový deficit.  

Problémy s vodou se mohou objevit kdykoli a kdekoliv. Může lehce dojít ke znečištění vodních zdrojů, které se mohou v podstatě ze dne na den změnit na nepitné. Hrozbou mohou být např. havárie průmyslových závodů, havárie vodáren, kdy může dojít ke kontaminaci vody různými bakteriemi nebo i přírodními vlivy. Vodní zdroje mohou vlivem sucha také zcela vyschnout. Česká i Slovenská republika se potýká s dlouhodobým suchem, dlouhá období sucha a krátká období deště trápí nejen nás, ale i celou Evropu. Do budoucna je potřeba přemýšlet nad tím, jak se bránit suchu, jak lépe zadržovat a využívat srážkovou vodu a jak celkově lépe s vodou hospodařit, aby nám vodní zdroje zcela nezmizely.

Jakákoli budova může totiž fungovat doslova jako ostrov života, který je plně soběstačný. Kromě recyklace tzv. šedé vody, dokáže takový dům efektivně zadržovat srážkovou vodu a tu dále využívat a zároveň ušetřit při odvádění srážkové vody do kanalizace. Instalací zelené střechy sníží svou energetickou náročnost. Taková střecha vodu zadržuje a ochlazuje nejenom budovu, ale i okolní prostředí. Přispívá ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavěných oblastech s nedostatkem zeleně a částečně nahrazuje přírodní prvky. Zelenou střechou vzniká také bezpečný, společenský prostor k relaxování.

 

Základní otázky konference:

 • Jak zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a docílit optimální teploty v budově v období extrémních teplot?

 • Jak ušetřit na energiích i v období růstu cen?

 • Jak využít efektivně střechu, aby sloužila obyvatelům?

 • Jak efektivně hospodařit s vodou v bytových i nebytových domech?

Komu je konference určena?

 • bytovým domům (SV, BD)
 • stavebním bytovým družstvům
 • správcům bytového i nebytového fondu
 • městům a obcím
 • projektantům
 • široké veřejnosti

Co vás čeká?

 • 15 přednášek ve dvou dnech
 • ukázky praktických řešení – systémů zadržování srážkových vod, recyklace tzv. šedé vody, ostrovní systémy FVE, zelené střechy aj.
 • setkání s odborníky, možnost diskuse a konzultace
 • konferenční sborník a další vzdělávací materiály
 • společenský večer vč. slavnostního rautu a doprovodného programu

 

 

Místo konání:

Konference bude probíhat v kongresovém sálu Alfa & Beta,

v hotelu Holiday Inn Brno

Křížkovského 20

MHD zast.: Velodrom


 

Konferenční poplatky

Základní účastnický poplatek činí: 1500,- Kč vč. DPH

(pro slovenské účastníky 60 €)

Poplatek pro přidružené členy PND je: 750,- Kč vč.  DPH,

(pro slovenské přidružené členy 30€)

 

Poplatek zahrnuje:

 • účast na celé konferenci,
 • parkování v areálu hotelu Holiday Inn,
 • občerstvení po celou dobu konání konference:
  • drobné odpolední občerstvení,
  • slavnostní večerní raut,
  • oběd.
 • účast na večerním společenském programu
 • konferenční sborník přednášek vč. dalších vzdělávacích materiálů.

Údaje pro provedení platby

Bankovní účet pro platbu: 257075796/0300

Variabilní symbol uveďte IČ subjektu, v případě absence bude každému účastníkovi přidělen VS po vyplnění registračního formuláře.

Ubytování

Konference bude probíhat ve dvou dnech, proto nabízíme účastníkům konference možnost ubytování v Hotelu Holiday Inn za zvýhodněné ceny oproti standardním cenám. Požadavek na zajištění ubytování je třeba uvést v registraci.

Jednolůžkový pokoj za 1250,- Kč

Dvoulůžkový pokoj za 1950,- Kč

Další možnosti ubytování

V širším okolí hotelu Holiday Inn je celá řada různých ubytovacích zařízení v různém cenovém rozpětí. Pro vyhledání ubytování doporučujeme některý z portálů s možností srovnání cen v okolí, např.:


Jak se přihlásit?

 

Program konference:

V rámci odborného programu se posluchači mohou těšit na přednášky Státního fondu životního prostředí za osobní účasti ředitele P. Valdmana, Centra pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově, Českého hydrometeorologického ústavu v Brně nebo Brněnských vodáren a kanalizací.

PROGRAM KONFERENCE

Partneři konference

Konference může být realizována díky finanční podpoře našich partnerů.

Hlavní partneři:

Ostatní partneři:

 

Mediální partneři

 

 

Organizátoři konference:

Konferenci organizují dvě sesterské neziskové organizace, v České republice působící zapsaný spolek Pro náš dům a ve Slovenské republice působící sdružení Pre náš dom.

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102, Brno

www.pronasdum.cz | info@pronasdum.cz

Pre náš dom, o.z.

Medveďovej 19, Bratislava

www.prenasdom.sk | info@prenasdom.sk

Obě organizace dlouhodobě poskytují vzdělání v oblasti správy a chodu bytových domů. Společenstvím vlastníkům, bytovým družstvům, stavebním bytovým družstvům ale i správcovským organizacím či městům a obcím nabízejí celou řadu vzdělávacích seminářů a školení na různorodá témata (např. problematika revitalizace a rekonstrukce BD, praktická správa BD, legislativa v kontextu BD, financování a další mezioborová témata související s bytovou problematikou). Poskytuje také poradenství a komplexní informace prostřednictvím elektronických zpravodajů a informačních portálů.

Inovativní konference, která nabízí možnosti řešení vodohospodářské situace ve městech. ©Všechna práva vyhrazena. 2019