Zelené střechy, recyklace šedé či dešťové vody, fotovoltaické panely jako součást ostrovního řešení bytového domu.

Ostrovní řešení bytového domu

Konference na téma: Adaptace budov na změny klimatu

Jsou budovy ve městech a obcích připraveny na klimatické změny? Na tuto otázku se snažila najít odpovědi konference Ostrovy života, která proběhla v Brně ve dnech 25.–26. února. Zároveň přinesla konkrétní praktická řešení, která pomohou vlastníkům budov lépe se adaptovat na změny klimatu a minimalizovat tak dopady horka a sucha v zastavěných oblastech.

Ve dvou dnech zaznělo na 15 přednášek, které se věnovaly zeleným střechám, zadržování srážkových vod, recyklace šedé a dešťové vody, využití alternativních zdrojů energie v podobě fotovoltaiky vč. financování úsporných opatření a dotačních možností.

Mezi nejvíce ožehavá témata se zařadila přednáška, která posluchače seznámila s prognózami Českého hydrometeorologického ústavu. Ty nám nevěští zrovna pozitivní budoucnost, neboť se podle teplot z loňského roku naplňují ty nejhorší scénáře, které ČHMÚ vymodeloval. Posluchači tak dostali jasný vzkaz, a sice že je potřeba se začít adaptovat na změnu klimatu. Praktická opatření přinesla přednáška Márie Kazmukové z Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, která seznamovala posluchače se strategií adaptace na klimatické změny české metropole, která může jít příkladem dalším městům a obcím.

Konference nabídla kromě odpovědí na to, jak zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a docílit optimální teploty v budově v období extrémních venkovních teplot, a zároveň jak v době rostoucích cen za energie ušetřit, i nové podněty jak situaci v budoucnu konkrétně řešit. V diskusích zaznívaly dotazy, které dávaly znát, že posluchači mají zájem o nové možnosti úspor. Zajímalo je např. jak rozúčtovat recyklovanou dešťovou či šedou vodu v případě využití pro splachování toalet v bytovém domě nebo využití patních vodoměrů s dálkovým odečtem vody či dotační možnosti bytových domů na systémy zadržování a recyklace srážkové vody a výstavbu zelených střech.

Mezi 70 posluchači byli i zástupci bytového fondu, jednalo se zejména o společenství vlastníků, bytová družstva, správcovské organizace a zástupce měst a obcí (z odd. životního prostředí a investičního či majetkového). Kromě přímých vlastníků či investorů bytového fondu rozšířili posluchačské řady i studenti ze Střední průmyslové školy stavební v Brně, kteří tak měli možnost srovnat své teoretické poznatky s praxí a seznámit se s novými přístupy ve stavebnictví.

Přednášející i posluchači se v rámci diskuse shodli, že budoucnost měst a obcí vidí v tom, že budovy mohou fungovat jako ostrovy života. Takové budovy mají zelenou střechu či fasádu a dokáží vodu efektivně zadržovat a recyklovat k dalšímu užití, čímž zároveň ušetří za vodné a stočné. Zelené střechy navíc sníží energetickou náročnost budovy, zadrží vodu a ochladí samotnou budovu i přilehlé okolí, a tím přispějí ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavěných oblastech.

Aby takového stavu bylo však možné dosáhnout, bude potřeba tří zásadních pilířů, o které se budou moci vlastníci budov (potažmo developeři či investoři) opřít v přípravách na klimatické změny. Kromě systémových opatření vč. dotačních podpor, které bude iniciovat státní správa, jsou nutná i nová technická opatření a osvěta a vzdělávání v této oblasti, která rozšíří povědomí o této problematice i široké veřejnosti. Pro náš dům, jakožto organizátor konference, tak bude pokračovat cestou osvěty v tom, jak snižovat negativní dopady klimatických změn v zastavěných oblastech.

Konference proběhla pod zástitou:

RNDr. Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy

Odbornou záštitu převzal:

Program konference:

PROGRAM KONFERENCE

Na našem Youtube kanálu PND TV naleznete také krátké sestřihy z jednotlivých přednášek.

Partneři konference

Konference byla realizována díky finanční podpoře našich partnerů.

Ostatní partneři:

 

Mediální partneři

Organizátoři konference:

Konferenci organizují dvě sesterské neziskové organizace. V České republice působící zapsaný spolek Pro náš dům a ve Slovenské republice působící sdružení Pre náš dom.

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102, Brno

www.pronasdum.cz | info@pronasdum.cz

Pre náš dom, o.z.

Medveďovej 19, Bratislava

www.prenasdom.sk | info@prenasdom.sk

Obě organizace dlouhodobě poskytují vzdělání v oblasti správy a chodu bytových domů. Společenstvím vlastníků, bytovým družstvům, stavebním bytovým družstvům ale i správcovským organizacím či městům a obcím nabízejí celou řadu vzdělávacích seminářů a školení na různorodá témata (např. problematika revitalizace a rekonstrukce bytových domů, praktická správa, legislativa v kontextu bytového spoluvlastnictví, financování a další mezioborová témata související s bytovou problematikou). Poskytuje také poradenství a komplexní informace prostřednictvím elektronických zpravodajů a informačních portálů.

 

Konference zaměřená na adaptaci budov na změny klimatu. ©Všechna práva vyhrazena. 2020